วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เครือข่ายที่ 2)

คณะดูงาน  คณะครูจากโครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เครือข่ายที่ 2)

จาก มรภ. หมู่บ้านจอมบึง .ราชบุรี

นำโดย อาจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์  นักศึกษาสาขาบริหาร  .โท รุ่น 27 จาก มรภ. หมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ
- โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
- โรงเรียนวัดสีดาราม
- โรงเรียนวัดทำนบ

จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อบรม ผอ.กศน.เชียงใหม่

โครงการ กศน. สานพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

ผอ. กศน. จำนวน 30 คน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภาคเช้า
·       การเริ่มต้นวันที่มีความหมาย ด้วยการสังเกตและร่วมวิถี ทั้งการมารับส่ง การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมจิตศึกษา (แบ่งกลุ่มเข้าสังเกตตามระดับชั้น)
·       การเรียนรู้ร่องรอยการจัดการศึกษาและวิถีการเรียนรู้แบบลำปลายมาศพัฒนา
·       Brain  Gym นี่คือ 1 -  นี่คือ 10
·       AAR สะท้อนจากสิ่งที่เห็น (เห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น) Round robin
·       ตั้งคำถาม ผ่านเครื่องมือคิด Round table
·       ตอบคำถามโดยครูใหญ่
-          การพัฒนาการเรียนรู้ PBL 
-          กระบวนการ PLC 
-          ระดับของการสนทนา (Debate  Downloading  Dialogue Presenting 
-          การสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับครู ผ่านกระบวนการ TRUE  LEADER 
-          ทิศทางองค์กรใหม่ (องค์กรวิทยาศาสตร์ใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ จึงเป็นที่มาของ PLC
-          Concept ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
-          ที่ไปที่มาของโรงเรียน 
-          Tipping Point พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ภาคบ่าย
·        Body scan
·        Brain Gym
·        จิตศึกษา ผ่านกิจกรรม “กราฟช่วงวัยของชีวิต” จากวัย
·        อนุบาล ประถม มัธยม ป.ตรี ต่างคนต่างเขียน แล้วจับกลุ่ม 4 คน แลกเปลี่ยนโดยการเล่าให้เพื่อนฟัง
·        What’s next? จะทำอย่างไรต่อ (แต่ละกลุ่มร่วมพูดคุย วางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่จะกลับไปทำต่อในองค์กร

·        Share & Learn ต่อเติมโดยครูใหญ่


อบรมครู สพป.มุกดาหาร

14-15 พฤศจิกายน 2557

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ประมาณ 350 คน ร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดเวลาเรียน