วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"The Coacher เสริมพลังสร้างครู"

"The Coacher เสริมพลังสร้างครู"
กลุ่มคุณครู จ.ระยอง 13 โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558
สนับสนุนโดย กลุ่ม ปตท.ระยอง
"เรียนรู้เพื่อการสร้างการเรียนรู้"

กิจกรรมวันแรก "เรียนรู้ปัญญาภายนอก เพื่อการสร้างการเรียนรู้"
_PBL
_PLC
กิจกรรมวันที่ 2 "เรียนรู้ใน - เรียนรู้นอก"
_จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
_การเรียนรู้ภาษาไทย
_การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
_การคิด และ เครื่องมือการคิด
_คลี่คลายใจ คำถามอยากรู้
กิจกรรมวันที่ 3 "เรียนรู้เพื่อปรับใช้"
_เริ่มต้นวันที่มีความหมายด้วยจิตศึกษา ผ่านเพลง และการขอบคุณ
_การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลำปลายมาศพัฒนา
_Plan วางแผนเพื่อพัฒนา ซึ่งครูแต่ละคนแต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ Timeline เพื่อนำไปใช้ต่อไป (จะทำอะไร อย่างไร เมื่อไร)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรม ครูคณิตศาสตร์ สพป.เลย เขต 1

"ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ ในเมื่อเรานำมาใช้เพียง 3 % ของสิ่งที่เรียน"
"แล้วเราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างไร ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ (เรียนรู้) ไม่ใช่การจำ(รับรู้) และเป็น Active Learning
"เพราะสมองมีไว้ให้คิดมากกว่าจำ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้จึงสำคัญ"
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์" คณะครู สพป.เลย เขต 1 (16 - 17 มิถุนายน 2558)

กิจกรรมวันแรก
- สังเกตวิถี และร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
- การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับวัยอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมวันที่ 2

_ไม่บอกสูตรแล้วจะหาพื้นที่ได้อย่างไร?
_เศษส่วนทำไมต้องกลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษ?
_เวลาที่หารยาว ทำไมต้องหารจากหน้าไปหลัง หารจากข้างหลังหรือตรงกลางได้ไหม?
***ถ้าเราเข้าใจ เราย่อมทำได้ให้คำตอบได้ทุกคำถามที่ถามมา
กิจกรรมอบรม"ครูคณิตศาตร์" สพป.เลย เขต1ในวันที่2 เริ่มต้นวันด้วย "โยคะสมาธิ" แล้วเข้าสู่กระบวนการในการออกแบบสำหรับผู้เรียนในวัยประถมปลายและมัธยม พร้อมนำเสนอกระบวนการหลังจากที่ได้ออกแบบและให้ข้อเสนอแนะกันและกันเพิ่มเติม
ขอบคุณทุกความตั้งใจ