วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรม ครูคณิตศาสตร์ สพป.เลย เขต 1

"ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ ในเมื่อเรานำมาใช้เพียง 3 % ของสิ่งที่เรียน"
"แล้วเราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างไร ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ (เรียนรู้) ไม่ใช่การจำ(รับรู้) และเป็น Active Learning
"เพราะสมองมีไว้ให้คิดมากกว่าจำ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้จึงสำคัญ"
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์" คณะครู สพป.เลย เขต 1 (16 - 17 มิถุนายน 2558)

กิจกรรมวันแรก
- สังเกตวิถี และร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
- การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับวัยอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมวันที่ 2

_ไม่บอกสูตรแล้วจะหาพื้นที่ได้อย่างไร?
_เศษส่วนทำไมต้องกลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษ?
_เวลาที่หารยาว ทำไมต้องหารจากหน้าไปหลัง หารจากข้างหลังหรือตรงกลางได้ไหม?
***ถ้าเราเข้าใจ เราย่อมทำได้ให้คำตอบได้ทุกคำถามที่ถามมา
กิจกรรมอบรม"ครูคณิตศาตร์" สพป.เลย เขต1ในวันที่2 เริ่มต้นวันด้วย "โยคะสมาธิ" แล้วเข้าสู่กระบวนการในการออกแบบสำหรับผู้เรียนในวัยประถมปลายและมัธยม พร้อมนำเสนอกระบวนการหลังจากที่ได้ออกแบบและให้ข้อเสนอแนะกันและกันเพิ่มเติม
ขอบคุณทุกความตั้งใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น