วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 15 มิถุนายน 2558

กล้าที่จะออกจากร่องความคิดเดิมอันคุ้นชิน เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาตัวครูผู้สอนเอง
เมื่อคิด แล้วลงมือทำ ก็ย่อมเห็นแนวทางแห่งความสำเร็จ
ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกลุ่มครูหมวดสังคมศึกษา ร.ร.สีขมพูศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น