วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรม 10 มรภ.

กิจกรรมอบรมคณาจารย์จาก 10 มรภ.

โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาครูที่ใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2558
สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES

10 มรภ. ที่เข้าร่วมการอบรม
* มรภ.สารคาม
* มรภ.เลย
* มรภ.อุบลราชธานี
* มรภ.นครราชสีมา
* มรภ.เชียงใหม่
* มรภ.เชียงราย
* มรภ.ราชนครินทร์
* มรภ.จอมบึง
* มรภ.ภูเก็ต
* มรภ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมสังเกตการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น