วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 15 ก.ค. 2558

คณะกรรมการโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  จำนวน 11 ศูนย์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น