วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 16 ก.ค. 2558

คณะผู้บริหารและครูจาก 4 โรงเรียนกลุ่มยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ร่วมเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น