วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 20 ก.ค. 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวัยฝนโปรย

1. รร.บ้านดอนหัน จ.ขอนแก่น จำนวน 50 คน
2. ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  10 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น