วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 24 ก.ค. 2558

คณะศึกษาดูงานจาก
1. จ. ยโสธร จำนวน 14 คน
2. จ.กาฬสินธุ์ จำนวน50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น