วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 30 มิถุนายน 2558

1. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  28 คน
2. โรงเรียนวุฒิศึกษา จ.อุบลราชธานี  18 คน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น