วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมจิตศึกษา

28 ก.ค. 2558

กลุ่มครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เรียนรู้กระบวนการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา


ช่วงเช้า สังเกตวิถีการเรียนรู้

ช่วงบ่ายลงมือปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น