วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 2 กันยายน 2558

กระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

1. มรภ.นครราชสีมา คณะอาจารย์และครูภาคการศึกษาพิเศษ จำนวน 36 คน
2.โรงเรียนบ้านดอนเกตุ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  21 คน
3.โรงเรียนจาก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวน 30 คน
4. โรงเรียนบ้านพระพุทธ จ.นครราชสีมา จำนวน  17 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น