วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 28 กันยายน 2558

"คุณสมบัติของครูที่จะสอนแบบ PBL.(Problem Based Learning) ควรเป็นอย่างไร"
ครูใหญ่ตอบ. :
_ไว้วางใจ
_ตั้งคำถามให้เก่ง
_เสริมแรง Empower ให้เก่ง

ศึกษาดูงาน
1.โรงเรียนอาเซียนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 13 คน 
2.มูลนิธิวัฒนาโชติ จ.ชัยนาจ 30 คน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น