วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 31 สิงหาคม2558

การสร้างการเรียนรู้ Active Learning


1. นิสิต ป.โท มรภ.จอมบึง 50 คน

2. รร.บ้านบึงสาร สพป.นม.1 จำนวน 25 คน

3. โรงเรียนคงพิทยา อ.คง จ.นครราชสีมาจำนวน 10 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น