วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้บริหารสภาการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทีมคณะผู้บริหารสภาการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 


สังเกตวิถีการเรียนรู้

การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น