วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้กลุ่มครูอาชีวะ

การสร้างชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นอาชีวะศึกษา
- หนองคาย
- อุดรธานี
- ขอนแก่น
- กาฬสินธุ์
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น