วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

อบรม Bush Up by NNK

กิจกรรมอบรม Bush Up ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2558

กลุ่มโรงเรียนในโครงการ "งอกกนอกกะลา" หรือ NNK ซึ่งประกอบไปด้วย
1. โรงเรียนบ้านคลองเพ็ชรสวาย จ.ศรีสะเกษ
2. โรงเรียนบ้านโนนดั่ง จ.ศรีสะเกษ
3. โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ
4. โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166 จ.น่าน
5. โรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน


กิจกรรมวันแรกกับการสังเกตวิถีและกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเช้า


กิจกรรมภาคบ่าย "การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา"

วันที่ 2 กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 3 Bush Up ของคณะครูในโครงการ "งอกนอกกะลา" NNK
"ความคิดและความรู้สึก"
ในชีวิตเราทั่วๆไปโดยปกตินั้น
เราเกิดความคิด 80% ที่คิดถึงอดีตและอนาคต
และเราเกิดความรู้สึกตัว 20% ที่จะอยู่กับปัจจุบัน
ในทุกครั้งที่เรา "คิด" มักจะเกิด "อารมณ์" ตามมาเสมอ
‪#‎การฝึกฝนในโหมดรู้สึกตัวสม่ำเสมอ‬ ให้อยู่กับปัจจุบัน จะทำให้เราเห็นความจริง Reality มากขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น