วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เครือข่ายที่ 2)

คณะดูงาน  คณะครูจากโครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (เครือข่ายที่ 2)

จาก มรภ. หมู่บ้านจอมบึง .ราชบุรี

นำโดย อาจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์  นักศึกษาสาขาบริหาร  .โท รุ่น 27 จาก มรภ. หมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ
- โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
- โรงเรียนวัดสีดาราม
- โรงเรียนวัดทำนบ

จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น