วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

20-23 ตุลาคม อบรมโรงเรียนกลุ่ม BKIND

·       อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับทั้ง PBL(Problem Based Learning) จิตศึกษา และ PLC(Professional learning Community) ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2558
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปอพราน 16 คน
2. โรงเรียนชุมชนดอนไพล 11 คน
3. โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 5 คน
4. โรงเรียนบ้านโกรกลึก 9 คน
5. โรงเรียนบ้านเทพประทับ 3 คน

6. โรงเรียนบ้านขุมคำ 5 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น