วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อบรม "ครูศตวรรษที่ 21" ณ มรภ.เลย

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

ครู : บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
นักศึกษา ปี 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย
6-7 พฤศจิกายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น