วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อบรมกลุ่มครูอาชีวศึกษา

10 - 11 พฤศจิกายน 2558

โครงการการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสัมมาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทั้งหมด 27 คน จาก
- วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรฯ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการพลาญชัย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการกาฬสินธุ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น