วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อบรม "พัฒนากรรมการสถานศึกษา"
เพื่อการเป็นโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1-3 ตุลาคม 2559

"เราใช้คณิตศาสตร์แค่ 3% ของที่เรียน แล้วทำไมเรายังต้องเรียนคณิตศาสตร์"
"จะจัดการเรียนรู้อย่างไรที่ไม่ต้องท่องสูตรคูณ หรือ ท่องสูตร แต่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ"
.......????.....
Workshop "การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูง"
_เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
_เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
คณะครูจากโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา NNK จ.ศรีสะเกษ และ จ.น่าน
1-3 ตุลาคม 2559
#คณิตศาสตร์นอกกะลา
https://www.facebook.com/supaporn.chueaphrakha?fref=ts
วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กันยายน 2559

การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นความรู้ที่สดใหม่...
เราใช้สมองเท่ากันระหว่าง การคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เราไม่ทำ กับการใช้สมองคิดเพื่อหาวิธีในการทำ
ภาพ : คณศึกษาดูงาน 27 ก.ย.59
_ร.ร พุทธิปัญญาจ.หนองบัวลำภู 
_ร.ร อนุบาลกุลวิกรานต์จ.อุบลราชธานี
_วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กันยายน 2559

"เจตจำนงและแรงบันดาลใจคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สู่ความงอกงามของมนุษย์"
...การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ควรเกิดจากฐานปัญญาปฏิบัติ...
ภาพ : คณะศึกษาดูงานจาก จ.อุบลราชธานี คุณครูอนามัยในอำเภอเดชอุดม นำโดย. แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
https://www.facebook.com/pantippa.thongmee?fref=ts


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559

"ไม่มีหินก้อนใดโง่" จะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็เป็นหิน ต่างมีคุณค่าในตัวเอง
_คณะดูงานจากคณะครูอบจ.เชียงราย
_นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่4

https://www.facebook.com/paranee.tewpan
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559

#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
การศึกษาเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยน 3 เรื่อง
_เป้าหมาย
_การวัดผล
_การพัฒนาครู

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีเทรินส จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จ.ศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/paranee.tewpan