วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Open eye กลุ่มโรงเรียนระยอง 12-13 กพ

กลุ่ม ปตท. พาผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดเนินกระปรอกและโรงเรียนวัดตากวน มาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Posted by Sutha Boonrod on 12 กุมภาพันธ์ 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น