วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม

"เพราะภาษา...นั้นสำคัญและจำเป็น"การอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน...แต่เราต้องพาผู้เรียนไปให้สูงกว่านั้น..ไต่ร...

โพสต์โดย Supaporn Chueaphrakha บน 20 มีนาคม 2016

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรม สพป.นครพนม เขต 1 กลุ่มที่ 2 ...วันที่ 3 ร่วมเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน

"ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน"อบรมและดูงานวันนี้ ณ โรงเรียนนอกกะลา_คณะอบรมจาก สพป.นครพนม เขต1 จำนวน 24 คน_ครูร่วมอบรม...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 7 มีนาคม 2016

อบรม สพป.นครพนม เขต 1 กลุ่มที่ 2 ...วันที่ 2 แผนออนไลน์

"แผนการเรียนรู้ออนไลน์"จากวันแรกที่ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ PBL (Problem Based Learning)- ชื่อหน่วยการเรียน- ภูมิหลั...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 6 มีนาคม 2016

อบรม สพป.นครพนม เขต 1 กลุ่มที่ 2 ...วันแรกเรียนรู้

การเริ่มต้นวันที่มีความหมาย เปิดใจร่วมเแลกเปลี่ยนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมวันแรก (5 กพ 59)"การออกแบบการเรียนร...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 6 มีนาคม 2016