วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงาน คณะครูเอกชน จ.ลำพูน 9 มีนาคม 2559

ด้วยความตั้งใจ แม้ทางแสนไกล แต่หัวใจของความเป็นครูไม่ย่อท้อ คณะครูจาก จ.ลำพูน 45 คน คณะครูโรงเรียนเทศบาลวังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น