วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กันยายน 2559

การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นความรู้ที่สดใหม่...
เราใช้สมองเท่ากันระหว่าง การคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เราไม่ทำ กับการใช้สมองคิดเพื่อหาวิธีในการทำ
ภาพ : คณศึกษาดูงาน 27 ก.ย.59
_ร.ร พุทธิปัญญาจ.หนองบัวลำภู 
_ร.ร อนุบาลกุลวิกรานต์จ.อุบลราชธานี
_วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กันยายน 2559

"เจตจำนงและแรงบันดาลใจคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สู่ความงอกงามของมนุษย์"
...การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ควรเกิดจากฐานปัญญาปฏิบัติ...
ภาพ : คณะศึกษาดูงานจาก จ.อุบลราชธานี คุณครูอนามัยในอำเภอเดชอุดม นำโดย. แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
https://www.facebook.com/pantippa.thongmee?fref=ts


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559

"ไม่มีหินก้อนใดโง่" จะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็เป็นหิน ต่างมีคุณค่าในตัวเอง
_คณะดูงานจากคณะครูอบจ.เชียงราย
_นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่4

https://www.facebook.com/paranee.tewpan
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559

#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
การศึกษาเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยน 3 เรื่อง
_เป้าหมาย
_การวัดผล
_การพัฒนาครู

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีเทรินส จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จ.ศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/paranee.tewpanวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

#เรียนรู้นอกกะลา#Trainer
คำถาม. : เทศบาลตำบลป่าสัก. จ.ลำพูน
เราจะกระจ่ายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างการเรียนรู้แบบลำปลายมาศพัฒนา. ให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้าใจได้อย่างไร
ครูใหญ่ตอบ : 
เราต้องเข้าใจว่ากรอบความคิดต่อการศึกษาของผู้ปกครองยังเป็นแบบเดิมอยู่. เพราะทุกคนถูกฝึกมาแบบเดิม ผ่านมาแบบเดิม. ซึ่งต้องพูดอย่างย่ำชัดว่าแบบเดิมมันไม่เวิร์คกับคนรุ่นใหม่แล้ว. แต่เข้าเปลี่ยนกรอบคิดไม่ได้
วิธีการของเราก็คือ. เราสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง. สร้างการเรียนรู้ให้กับครูที่นั่น. เพื่อให้ครู้ที่นั่นสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง. เช่น. เริ่มจากการพัฒนาครูให้เปลี่ยนกรอบคิดก่อน. ถ้าครูไม่เปลี่ยนกรอบคิดยังทำแบบเดิมคือเปิดหนังสือสอน ถ้าครูไม่เปลี่ยนกรอบคิด Action ที่ไปสู่ชั้นเรียนก็จะไม่เปลี่ยน. พอจะไปอธิบายผู้ปกครองก็จะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็น
พอครูเปลี่ยน. ห้องเรียนเปลี่ยน สัมพันธภาพเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนเราก็เชิญผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้ด้วยอยู่เนืองๆ กรอบคิดเขาจะเปลี่ยนเอง พอผู้ปกครองเข้ามาร่วมมือคราวนี้ก็จะเปลี่ยนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งยวงเลย
ให้ผู้ปกครองมีพลังอำนาจในการเข้ามามีส่วนร่วม เห็นได้ชัดเลยว่าพอผู้ปกครองเข้ามาครูเองก็มีกำลังใจ เพราะได้โชว์ว่าตัวเองมีความสามารถในการแก้ไขเด็กๆ ได้โชว์ว่าเด็กมีความสามารถแค่ไหน ผู้ปกครองก็เข้าใจคุณครูมากขึ้น.
กระบวนการเรียนรู้ก็จะเกิดความเข้าใจทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง กระบวนการเรียนรู้ก็เปลี่ยนกรอบคิดให้ยกระดับความเข้าใจขึ้น.