วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

#เรียนรู้นอกกะลา#Trainer
คำถาม. : เทศบาลตำบลป่าสัก. จ.ลำพูน
เราจะกระจ่ายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างการเรียนรู้แบบลำปลายมาศพัฒนา. ให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้าใจได้อย่างไร
ครูใหญ่ตอบ : 
เราต้องเข้าใจว่ากรอบความคิดต่อการศึกษาของผู้ปกครองยังเป็นแบบเดิมอยู่. เพราะทุกคนถูกฝึกมาแบบเดิม ผ่านมาแบบเดิม. ซึ่งต้องพูดอย่างย่ำชัดว่าแบบเดิมมันไม่เวิร์คกับคนรุ่นใหม่แล้ว. แต่เข้าเปลี่ยนกรอบคิดไม่ได้
วิธีการของเราก็คือ. เราสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง. สร้างการเรียนรู้ให้กับครูที่นั่น. เพื่อให้ครู้ที่นั่นสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง. เช่น. เริ่มจากการพัฒนาครูให้เปลี่ยนกรอบคิดก่อน. ถ้าครูไม่เปลี่ยนกรอบคิดยังทำแบบเดิมคือเปิดหนังสือสอน ถ้าครูไม่เปลี่ยนกรอบคิด Action ที่ไปสู่ชั้นเรียนก็จะไม่เปลี่ยน. พอจะไปอธิบายผู้ปกครองก็จะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็น
พอครูเปลี่ยน. ห้องเรียนเปลี่ยน สัมพันธภาพเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนเราก็เชิญผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้ด้วยอยู่เนืองๆ กรอบคิดเขาจะเปลี่ยนเอง พอผู้ปกครองเข้ามาร่วมมือคราวนี้ก็จะเปลี่ยนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งยวงเลย
ให้ผู้ปกครองมีพลังอำนาจในการเข้ามามีส่วนร่วม เห็นได้ชัดเลยว่าพอผู้ปกครองเข้ามาครูเองก็มีกำลังใจ เพราะได้โชว์ว่าตัวเองมีความสามารถในการแก้ไขเด็กๆ ได้โชว์ว่าเด็กมีความสามารถแค่ไหน ผู้ปกครองก็เข้าใจคุณครูมากขึ้น.
กระบวนการเรียนรู้ก็จะเกิดความเข้าใจทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง กระบวนการเรียนรู้ก็เปลี่ยนกรอบคิดให้ยกระดับความเข้าใจขึ้น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น