วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กันยายน 2559

"เจตจำนงและแรงบันดาลใจคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สู่ความงอกงามของมนุษย์"
...การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ควรเกิดจากฐานปัญญาปฏิบัติ...
ภาพ : คณะศึกษาดูงานจาก จ.อุบลราชธานี คุณครูอนามัยในอำเภอเดชอุดม นำโดย. แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
https://www.facebook.com/pantippa.thongmee?fref=ts


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น