วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กันยายน 2559

การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นความรู้ที่สดใหม่...
เราใช้สมองเท่ากันระหว่าง การคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เราไม่ทำ กับการใช้สมองคิดเพื่อหาวิธีในการทำ
ภาพ : คณศึกษาดูงาน 27 ก.ย.59
_ร.ร พุทธิปัญญาจ.หนองบัวลำภู 
_ร.ร อนุบาลกุลวิกรานต์จ.อุบลราชธานี
_วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น