วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

มกราคม 2560

อบรมการพัฒนาปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา"
วันที่ 9-10 ก.พ 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 1-5 ก.พ 60

True Leader 8
|เราคือก้อนพลังงาน|
ตื่นรู้ ผ่าน Dialogue เพื่อดำดิ่งสู่ คุณค่าที่แท้
#อบรมดูงานนอกกะลา

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

|จักรวาลให้โอกาสเราไม่จำกัด|
กว่าจะมาเป็นตัวเราในวันนี้_ถูกกำหนดไว้แล้วหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัย_

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

|โอกาสในการเรียนรู้ เติบโตด้วยความรับผิดชอบ|

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, ฝูงชน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

วันที่ 25 มกราคม 2560

คณะดูงานจาก อบต.กลาย จ.นครศรีธรรมราช และคณะครูจากโรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม จ.สุรินทร์

https://www.facebook.com/paranee.tewpan

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง


วันที่ 22-26 มกราคม 2560

_การยกระดับการศึกษาโดยวิธีผสมผสาน (Blended Methodolgy)
โดย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.

_การคิดเชิงระบบเพื่อขับการปฏิรูปการศึกษา
_PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร
_ระดับการสนทนา สนามพลัง
โดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง
#คณะอบรมจากสพฐ
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา

https://www.facebook.com/paranee.tewpan


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ห้องรับแขก, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ห้องรับแขก, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 20 มกราคม 2560

เราจำครูได้กี่คน ครูแบบไหนที่เราจำได้
_ครูที่เป็นแรงบันดาลใจ หรือครูที่ทำลายแรงบันดาลใจ_

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 13 มกราคม 2560

จะทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน?
คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนสุขภาวะ รุ่น3 จังหวัดมหาสารคาม
_โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
_โรงเรียนบ้านหัวขัว
_โรงเรียนบ้านภูดิน
_โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
_โรงเรียนหนองเขื่อนช้าง
_โรงเรียนบ้านหนองโก
_โรงเรียนบ้านหนองคูหนองข่าโปโล
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา


https://www.facebook.com/paranee.tewpan
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ชุดสูท และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


วันที่ 15-17 ม.ค 2560

_ผู้ฝึกต้องฝึกหนัก_
คณะอบรมจาก
ร.รบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์
มูลนิธิธรรมจาริก จ.กาญจนบุรี 
ร.ร บ้านน้ำพาง จ.น่าน
วันที่15-17ม.ค2560


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ห้องรับแขก, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, หน้าจอ, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

วันที่ 11-13 ม.ค 2560
คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพางและโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง จ.น่าน ร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าใจหลักการคณิตศาสตร์นอกกะลา และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


Open eye เครือข่าย BKIND ระยะ 2
วันที่ 12 ม.ค 2560


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน