วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามชั้นปีที่4สาขาวิทยาศาสตร์คณะครูโรงเรียนบ้านพระนารายณ์จังหวัดนครราชสีมาและคณะครูจากโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีบำรุงราษฎร์ จังหวัดสกลนครจำนวน 70 ท่าน
#openeye
#จิตศึกษา
#PBL
#PLC

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
"กิจกรรมจิตศึกษา"
พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา เห็น เข้าใจตัวเอง กำกับตัวเองได้ 
#คณะอบรมจากจังหวัดนครปฐม15โรงเรียน
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก


PBL :Problem Based Learning 
กิจกรรมActive Learning 
โจทย์ ออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง ทนทาน สร้างสรรค์
AAR: เชื่อมวิชาต่างๆอย่างไร เกิดทักษะ คุณลักษณะอะไรบ้าง ถ้าต้องประเมินจะประเมินอย่างไร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ สาขาปฐมวัย และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ
#PBL
#PLC
#จิตศึกษา
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม