วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


PBL :Problem Based Learning 
กิจกรรมActive Learning 
โจทย์ ออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง ทนทาน สร้างสรรค์
AAR: เชื่อมวิชาต่างๆอย่างไร เกิดทักษะ คุณลักษณะอะไรบ้าง ถ้าต้องประเมินจะประเมินอย่างไร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น