วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 9-14 มีนาคม 2560
อบรม Main Course โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ.สุรินทร์
2. โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล จ.สุรินทร์
3. โรงเรียนการุณวิทยา จ.สุรินทร์
4. โรงเรียนวัดสระด่าน จ.สุพรรณบุรี
5. โรงเรียนบ้านทรายขาว จ.กระบี่
อบรมหลักสูตรยาว Main Course จำนวน 5 วัน เพื่อให้ครูมีทักษะและสร้างความเข้าใจในการนำนวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง นวัตกรรมแรกเริ่มที่สำคัญ ได้แก่ จิตศึกษา PBL PLC ร่วมกับการออกแบบวิถีโรงเรียน และตารางเรียนแบบบูรณาการ
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น