ตารางปฏิทิน

ตารางดูงานและอบรม

ตุลาคม 2559


กันยายน 2559


ธันวาคม 2558
    

พฤศจิกายน 2558
     (เต็มแล้วค่ะ)


ตุลาคม 2558
   (เต็มแล้วค่ะ)พฤษภาคม 2558

เดือนแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษา 2558

ครูใหม่ นักเรียนใหม่ ผู้ปกครองใหม่ นับเป็นก้าวแรกของการสร้างสัมพันธภาพ ปรับตัว เรียนรู้กันและกัน


เดือนนี้รับน้อยค่ะ เตรียมฐานภายใน กายและใจ ให้มั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น