วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะอบรมจากโรงเรียนบ้านหย่วน จ. พะเยา

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fparanee.tewpan%2Fposts%2F1147004815338427&width=500" width="500" height="629" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต ม.รภ.พิบูลสงคราม. จ.พิษณุโลก. 15 สิงหาคม 2559

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpantippa.thongmee%2Fposts%2F10208949954239681&width=500" width="500" height="629" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

คณะศึกษาดูงาน. เครือข่ายชาวนา. จ.ร้อยเอ็ด. มหาสารคาม. และคณะครู. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpantippa.thongmee%2Fposts%2F10208958359729813&width=500" width="500" height="651" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>