อบรม

ค่าลงทะเบียนศึกษาดูงาน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา)  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

ศึกษาดูงานครึ่งวัน
อบรม
แบบที่ 1ลงทะเบียน  500  บาท/คน (นอน 1 คืน,อาหารเช้า,  เบรกเช้า,  อาหารเที่ยง,  คู่มือ)
กรณีมีคนขับรถ   300  บาท/คน  (นอน 1  คืน, อาหารเช้า,  อาหารเที่ยง)
หลักสูตร 1  วันลงทะเบียน  1,500  บาท/คน/วัน  (ที่พัก,อาหารเช้า-เที่ยง,  เบรกเช้า-เที่ยง,คู่มือ)
กรณีมีคนขับรถ  600  บาท/คน/วัน  (ที่พัก  อาหารเช้า-เที่ยง)
หมายเหตุ
       -  วันเดินทางเข้าที่พักจะไม่มีอาหารเย็น
       -  หลักสูตร  2  วันจะมีอาหาร 5  มื้อ/  หลักสูตร  3  วันจะมีอาหาร  8  มื้อ 
แบบที่ 2ลงทะเบียน  300  บาท/คน (อาหารเช้า,  เบรกเช้า,  อาหารเที่ยง,  คู่มือ)
กรณีมีคนขับรถ   100  บาท/คน  (อาหารเช้า,  อาหารเที่ยง)
แบบที่ 3ลงทะเบียน 250  บาท/คน (อาหารว่าง,  คู่มือและมีอาหาร 1  มื้อ เช้าหรือเที่ยง)
กรณีมีคนขับรถ   50  บาท/คน  (อาหารเช้าหรืออาหารเที่ยง)

แบบที่ 4ลงทะเบียน 200  บาท/คน (อาหารว่าง,  คู่มือ)
กรณีมีคนขับรถ ไม่ต้องจ่าย

แนวทางการลงทะเบียน
แบบที่ 1
- โอนเงินตามจำนวนที่แจ้ง บัญชี ผลผลิตโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา บัญชีเลขที่ 407-084509-6   ธนาคารกรุงเทพสาขา  ลำปลายมาศ
- ยืนยันการโอนโดยการถ่ายภาพสลิปการโอนเงินส่งทางอีเมลของครูฟ้าParanee@lpmp.org
- รับใบเสร็จการลงทะเบียนในวันที่มาศึกษาดูงาน
แบบที่ 2
- ลงทะเบียนในวันที่มาศึกษาดูงานกับครูฟ้า  พร้อมรับใบเสร็จการลงทะเบียน
หมายเหตุ 
      - กรณีจำนวนคนที่มาไม่ครบตามที่แจ้งไว้  คณะที่มาต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าลงทะเบียนตามจำนวนที่แจ้งมา  มาศึกษาดูงานจ่าย100% ของค่าลงทะเบียน และถ้ามาอบรมจ่าย  40%  ของค่าลงทะเบียน(เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดอาหาร  อาหารว่างเท่าจำนวนที่แจ้งไว้แล้ว) 
         - กรณีจำนวนคนที่มาเกินที่แจ้งไว้  ก็ให้จ่ายค่าลงทะเบียนเท่ากับจำนวนคนที่มาตามจริง
         -  แจ้งยืนยันจำนวนคนที่มาอย่างช้า  3  วันก่อนมาศึกษาดูงาน  และมาอบรม
      - อาหารเช้าเวลา  07:00-07:50 (กรุณาตรงเวลา)
           - ห้องพักมีน้ำอุ่น  ติดแอร์น้ำดื่ม  ผ้าเช็ดตัว  ชุดเครื่องนอน (เตียง  หมอน  ผ้าห่ม)                     
      - กรุณาอ่านรายละเอียดด้านบนให้ชัดเจน มีข้อสงสัย ติดต่อประสานงาน  : นางสาวพารณี แถวพันพันธ์ (ครูฟ้า) 080-4748288, 044-661564-7 โทรสาร:  044-661565  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น