วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 24 ก.ค. 2558

คณะศึกษาดูงานจาก
1. จ. ยโสธร จำนวน 14 คน
2. จ.กาฬสินธุ์ จำนวน50 คน

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรม 10 มรภ.

กิจกรรมอบรมคณาจารย์จาก 10 มรภ.

โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาครูที่ใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2558
สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES

10 มรภ. ที่เข้าร่วมการอบรม
* มรภ.สารคาม
* มรภ.เลย
* มรภ.อุบลราชธานี
* มรภ.นครราชสีมา
* มรภ.เชียงใหม่
* มรภ.เชียงราย
* มรภ.ราชนครินทร์
* มรภ.จอมบึง
* มรภ.ภูเก็ต
* มรภ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมสังเกตการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 20 ก.ค. 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวัยฝนโปรย

1. รร.บ้านดอนหัน จ.ขอนแก่น จำนวน 50 คน
2. ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  10 คนวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 16 ก.ค. 2558

คณะผู้บริหารและครูจาก 4 โรงเรียนกลุ่มยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ร่วมเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน