วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 18-23 มีนาคม 2560
โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ Module โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ปี 2560 โรงเรียนบ้านคุระ จ.พังงา โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา โรงเรียนราษฎร์อุปภัมป์ จ.พิษณุโลก โรงเรียนบ้านกองทูล จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด


ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ
วันที่ 9-14 มีนาคม 2560
อบรม Main Course โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ.สุรินทร์
2. โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล จ.สุรินทร์
3. โรงเรียนการุณวิทยา จ.สุรินทร์
4. โรงเรียนวัดสระด่าน จ.สุพรรณบุรี
5. โรงเรียนบ้านทรายขาว จ.กระบี่
อบรมหลักสูตรยาว Main Course จำนวน 5 วัน เพื่อให้ครูมีทักษะและสร้างความเข้าใจในการนำนวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง นวัตกรรมแรกเริ่มที่สำคัญ ได้แก่ จิตศึกษา PBL PLC ร่วมกับการออกแบบวิถีโรงเรียน และตารางเรียนแบบบูรณาการ
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามชั้นปีที่4สาขาวิทยาศาสตร์คณะครูโรงเรียนบ้านพระนารายณ์จังหวัดนครราชสีมาและคณะครูจากโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีบำรุงราษฎร์ จังหวัดสกลนครจำนวน 70 ท่าน
#openeye
#จิตศึกษา
#PBL
#PLC

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
"กิจกรรมจิตศึกษา"
พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา เห็น เข้าใจตัวเอง กำกับตัวเองได้ 
#คณะอบรมจากจังหวัดนครปฐม15โรงเรียน
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก


PBL :Problem Based Learning 
กิจกรรมActive Learning 
โจทย์ ออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง ทนทาน สร้างสรรค์
AAR: เชื่อมวิชาต่างๆอย่างไร เกิดทักษะ คุณลักษณะอะไรบ้าง ถ้าต้องประเมินจะประเมินอย่างไร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ สาขาปฐมวัย และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ
#PBL
#PLC
#จิตศึกษา
#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม