วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

"การเปลี่ยนแปลง ออกจากร่องความคิดเดิม ย่อมนำสู่การพัฒนา"คณะผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 65 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 28 กุมภาพันธ์ 2016

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกแบบการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครพนมเขต 1 วันที่ 5

"ใคร่ครวญอย่างมีสติ"กิจกรรมวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ ของคณะครูจาก สพป.นครพนม เขต 1#ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย ...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 27 กุมภาพันธ์ 2016

ออกแบบการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครพนมเขต 1 วันที่ 4

"เรียนรู้ | ลงมือทำ | เข้าใจ | นำปรับใช้ได้จริง"- เริ่มต้นวันอย่างมีความหมาย ใคร่ครวญ รู้ตัวอย่างมีสติ" โดยครูใหญ่วิเชี...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 27 กุมภาพันธ์ 2016

ออกแบบการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครพนมเขต 1 วันที่ 3

"ก้าวเล็กๆ จากความตั้งใจดี ความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนเป็นครู"- สังเกตกิจกรรม- AAR หลังการสังเกต- กระบวนการพ...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 26 กุมภาพันธ์ 2016

ออกแบบการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครพนมเขต 1 วันที่ 2

ออกแบบแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"กิจกรรมร่วมเรียนรู้วันที่ 2 ของคณะครูจาก สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 24 คน#ขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในการเรียนรู้ร่วมกันวันนี้

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 25 กุมภาพันธ์ 2016

ออกแบบการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นครพนมเขต 1 วันที่ 1

"เรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง"คณะครู ผู้บริหาร จากสามโรงเรียนต้นแบบ สพป.นครพนม เขต 1 รุ่น 1 จำนวน 24 คน ร่วมเรียนรู้การ...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 24 กุมภาพันธ์ 2016

Open eye โรงเรียนจากลุ่ม บ.เบทาโกรา

"การจัดการศึกษาที่ร่วมกันพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน"บ.เบทาโกร นำคณะครู ผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง จ.ลพบุ...

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 23 กุมภาพันธ์ 2016

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย 18-19 กพ

ร่วมแลก | ร่วมเปลี่ยน | ร่วมเรียนรู้ร่วมปฏิบัติการแบบร่วมมือ

Posted by Supaporn Chueaphrakha on 19 กุมภาพันธ์ 2016

Open eye กลุ่มโรงเรียนระยอง 12-13 กพ

กลุ่ม ปตท. พาผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดเนินกระปรอกและโรงเรียนวัดตากวน มาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Posted by Sutha Boonrod on 12 กุมภาพันธ์ 2016

ดูงานและอบรม 11 กพ

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ มรภ.นครราชสีมา

ครูต้องเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กภาพ : นักศึกษาปฐมวัย

Posted by Pantippa Thongmee on 10 กุมภาพันธ์ 2016

ดูงาน 10 กพ

1. ม.นาฏศิลป์ โคราช 35 คน
2. อนุบาลภูเวียง ขอนแก่น 65 คน

8-9 กพ อบรมแกนนำผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม NNK

_/ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากความร่วมมือของทุกๆคน_/ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ปกครอง แม้ว่าเป็นปู่ ย่า ตา ยายก...

Posted by เสก เว็บทูไทย on 9 กุมภาพันธ์ 2016