วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรียนผู้เข้าอบรม / ศึกษาดูงานทุกท่าน

          ค่าลงทะเบียนสำหรับการดูงานหรือการอบรม  ทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้สำหรับจัดอาหารว่าง  อาหาร  ที่พักและหนังสือสำหรับทุกท่าน  ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นทั้งหมด ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการกุศล ( เรียนฟรี ) ของโรงเรียนฯ  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

ขอบคุณสำหรับความกรุณาต่อการศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น