วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559

#อบรมดูงานโรงเรียนนอกกะลา
การศึกษาเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยน 3 เรื่อง
_เป้าหมาย
_การวัดผล
_การพัฒนาครู

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีเทรินส จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จ.ศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/paranee.tewpanไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น