วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559

"ไม่มีหินก้อนใดโง่" จะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็เป็นหิน ต่างมีคุณค่าในตัวเอง
_คณะดูงานจากคณะครูอบจ.เชียงราย
_นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่4

https://www.facebook.com/paranee.tewpan
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น