วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 12 มิถุนายน 2558

"โรงเรียนต้องสร้างการเรียนรู้มากกว่าการสอน และสร้างให้เป็นชุมชนของการเรียนรู้ร่วมกัน"
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน
- มรภ.อยุธยา จำนวน 30 คน
- ร.ร.เนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 18 คน
- รร.ชุมชนบ้านดอนไพล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 10 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น