วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"The Coacher เสริมพลังสร้างครู"

"The Coacher เสริมพลังสร้างครู"
กลุ่มคุณครู จ.ระยอง 13 โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558
สนับสนุนโดย กลุ่ม ปตท.ระยอง
"เรียนรู้เพื่อการสร้างการเรียนรู้"

กิจกรรมวันแรก "เรียนรู้ปัญญาภายนอก เพื่อการสร้างการเรียนรู้"
_PBL
_PLC








กิจกรรมวันที่ 2 "เรียนรู้ใน - เรียนรู้นอก"
_จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
_การเรียนรู้ภาษาไทย
_การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
_การคิด และ เครื่องมือการคิด
_คลี่คลายใจ คำถามอยากรู้












กิจกรรมวันที่ 3 "เรียนรู้เพื่อปรับใช้"
_เริ่มต้นวันที่มีความหมายด้วยจิตศึกษา ผ่านเพลง และการขอบคุณ
_การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบลำปลายมาศพัฒนา
_Plan วางแผนเพื่อพัฒนา ซึ่งครูแต่ละคนแต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ Timeline เพื่อนำไปใช้ต่อไป (จะทำอะไร อย่างไร เมื่อไร)









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น