วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 21 กันยายน 2558

คณะศึกษาดูงาน
1. คณะครู โรงเรียนพันธกิจศึกษา  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี จำนวน 38 คน
2. คณะครูและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จำนวน 25 คน

"การสร้างการเรียนรู้ต้องร่วมมือทั้งโรงเรียนและบ้าน ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมมือในการพัฒนาลูกหลานร่วมกัน"สังเกตและร่วมวิถีเช้า "กิจกรรมหน้าเสาธง"


สร้างข้อตกลงก่อนการสังเกตกิจกรรม


สังเกตกิจกรรม "จิตศึกษา" ระดับชั้นอนุบาล

สังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ร่วมแลกปลี่ยนที่ห้องประชุม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น