วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ดูงาน 25 กันยายน 2558

การแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้

- สมาคมครูเอกชน จ.ลำพูน จำนวน 50 คน 
- โรงเรียนสูงยาง สูงเปือย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน 


ศึกษาดูงาน กิจกรรมการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น