วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

"ทักษะครูศตวรรษที่21"
จะเป็นครูที่ดี จัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้น ต้องทำอย่างไร

นักศึกษาปีที่1 สาขาการศึกษาประถมศึกษา ชั้นปีที่1 มรภ.สุรินทร์
ณ มรภ.สุรินทร์ คณะครุศาสตร์
23 กันยายน 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น